Antonias Magiske Verden 2

Søknadsskjema finnes her  🙂

Modpacken finnes her 🙂

Regler: 

Fordi dette er en flerspiller server har vi noen regler for at alle skal trives.

1. Ingen griefing – dette seier seg selv. (Ja, griefing inkluderer stjeling)

2. Kardemommeloven – man skal ikkje plage andre 😉

3. Om du lager creeperhull i verden – fiks de, om de er i en claimet chunk sei du fra til eieren.

4. Sett ikkje igjen flytende tretopper – starter du hogging gjer du den ferdig.

5. Ikkje ødelegg terrenget, skal du ha en ressurs gjer det slik at det ikkje vises. Dette innebærer at om du setter opp pillar for å komme deg opp en plass, så tar du det ned igjen når du er ferdig.

6. Ingen spam – det som skrives i chat skal vere forståelig og ikkje repeterende.

7. Ikkje mas. Ikkje om mod. Ikkje om ressurser. Ikkje om stream.

8. Dette er en survival server – creative er ikkje tilgjengelig

9. Det er heller ikkje tillatt med teleportering – bortsett fra Waystones (Huzzah!)

10. Ødelegger du noe – sett enten opp skilt eller kontakt eieren.

11. Ikkje drep dyr som er andre sin eiendom. Husk at vi er mange som spiller sammen, former dyra slik vi ikkje utrydder dei.

12. Chunkene mot spawn er tenkt til fellesprosjekter eller bygg som tjener fellesskapet, ikkje til personlige baser.

13. AMV2 kommer att spelas av folk som jobbar, går i skolan eller har andra saker att göra på fritiden. Hur mycket tid man kan eller vill lägga på spelet är helt individuellt, och hur snabbt eller hur långsamt man bygger eller tar sig genom de olika moddarna är precis lika individuellt. Jag vill inte veta av att någon skryter eller uppför sig dåligt mot andra för att de har kommit längre i moddarna eller har mer saker. AMV ska vara något där alla kan spela och ha kul, så jag hoppas att jag slipper se något sådant när servern är uppe! (Harpy <3)

14. Om du ikkje kan være aktiv på serveren på en stund så gi beskjed. Om du er borte fra serveren lenger enn seks måneder uten å sei fra vil du bli fjerna fra whitelist, claimed chunks som er tomme eller inneholder starter-base (les: jordhytter) vil bli fjernet.

15. Enderdragen skal være fellesprosjekt. Om noen dreper denne på egenhånd er det autoban. (Denne ble drept som fellesprosjekt, det er lov å respawne denne på egenhånd og drepe.)

16. Gjør det tydelig hvem som eier bygninger, via claim eller sett opp skilt.

17. No spoilers! Ikkje røp ting fra modder som eg held på med. Eg spør om hjelp om eg treng det.

18. Ikkje lag farmer eller lignende som lar enheter bli liggende for å despawne. Sett opp system for å fange opp dette. F.eks drawers og void upgrades 🙂

19. Ikke la hoppers bli fulle med stuff fordi de ikke har plass til å sende ting. Dette gjelder ofte farms, automatisk smelting osv. Når en hopper er full og prøver å tømme seg et sted er det veldig laggy.

20. Eg forventer at du oppfører deg. Blir du spurt om noe så svar høflig. Ikkje mas på andre etter ressurser eller hjelp. Ikkje bedriv overdreven selvpromotering. Får du tilsnakk fra admins/mods, ta det til deg.

Husk at regelbrudd og inaktivitet kan føre til at du blir fjerna fra whitelist 🙂